NEWSY

Prowadzimy działania w obszarze badań rynku, organizujemy warsztaty z zakresu procesów produkcyjnych i przetargowych, śledzimy trendy rynkowe, dzielimy się wiedzą, promujemy standardy i wspieramy producentów w ich działalności. Aktywności klubowe kierujemy zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz klubu – do różnych interesariuszy procesów produkcyjnych. Zapraszamy do śledzenia informacji o działaniach klubowych.

  • Zapraszamy przedstawicieli studiów produkcyjnych niezrzeszonych w Klubie Producentów Reklamowych na spotkanie dotyczące dobrych praktyk przetargowych w produkcji filmów reklamowych, które za moment pojawią się jako zapisy w Białej Księdze Komunikacji Marketingowej....

  • Zapraszamy na trzecie spotkanie w cyklu Mind Production - bezpłatnych warsztatów dla profesjonalistów kupujących produkcje filmów reklamowych. Tematem spotkania będą Dobre Praktyki w przetargach na produkcje, które niebawem ukażą się w Białej Księdze Branży Komunikacji Marketingowej....

  • Klub Producentów Reklamowych wspólnie z kancelarią Kobylańska\Lewoszewski przygotował pakiet dokumentów ułatwiających prowadzenie produkcji filmu reklamowego w pełnej zgodzie z dyrektywą RODO. Domy Produkcyjne produkujące filmy reklamowe posiadają bardzo specyficzny, sprofilowany model działania. Mo...

  • Druga edycja organizowanych przez Klub Producentów Reklamowych warsztatów spotkała się z zainteresowaniem reklamodawców i agencji. Spotkanie dotyczyło wpływu na efektywność produkcji TV dwóch najczęściej stosowanych modeli przetargowych: modelu w którym klient wyznacza reżysera i kieruje do producen...

  • Zgodnie z zapowiedziami Klub Producentów Reklamowych opublikował szczegółowy raport z badania działalności domów produkcyjnych w Polsce. Wyniki ukazują kluczowe trendy na rynku produkcji filmów reklamowych, w tym rosnący udział klientów jako zamawiających produkcję bezpośrednio u producentów oraz ef...

  • KPR Mind Production to cykl warsztatów skierowanych do profesjonalistów kupujących i zamawiających usługi produkcji filmów reklamowych, podczas których producenci dzielą się unikalną wiedzą z obszaru produkcji. Na inauguracyjnym spotkaniu zaprezentowaliśmy pierwsze wnioski z badania przeprowadzonego...

  • Kilka dni temu w Rzeczpospolitej ukazał się tekst o powołaniu klubu i planach na przyszłość. Jednym z kluczowych celów jest dla nas opublikowanie w ramach Białej Księgi Komunikacji Marketingowej rekomendacji dobrych praktyk przetargowych w produkcji TV. Producenci biorą udział w rozmowach z przedsta...

  • Siedem domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, OTO, Papaya Films, Tango Production i TANK, dołączyło do Stowarzyszenia SAR i buduje w jego ramach Klub Producentów Reklamowych, mający pełnić funkcję organizacji branżowej służącej domom produkcyjnym, ich klientom oraz rynkowi ko...