• Klub Producentów Reklamowych opracował ogólnodostępny zbiór zasad umożliwiający zorganizowanie bezpiecznej produkcji w warunkach COVID-19...

 • Studio Tango opuszcza KPR, co oznacza, że od dnia 1.07 klub ponownie liczy siedem wiodących domów produkcyjnych. Zgodnie z nową strategią KPR koncentruje się na upowszechnieniu modelu współpracy jeden reżyser jedno studio, w którym reżyser...

 • Nowa rzeczywistość przyniosła producentom i ich klientom nowe wyzwania. Zewnętrzne ograniczenia dla produkcji stały się inspiracją dla innowacyjnych rozwiązań i zaowocowały wyjątkowymi filmami. Co sprawiło, że możliwe było znalezienie i wykorzystanie nietypowych pomysłów? ...

 • Jak w praktyce stosować wytyczne dot. bezpieczeństwa na planach? Jakich problemów można się spodziewać i jak ustrzec się błędów? Jak zrobić to efektywnie? Najbliższy warsztat poświęcimy praktyce organizacji planów filmowych w czasach COVID-19...

 • Podstawowe informacje dotyczące produkcji reklamowej w czasach COVID-19 dla producentów i zamawiających produkcję. ...

 • Producenci podejmują pracę na planach filmowych. Wyzwaniem jest adaptacja do obecnych okoliczności i zapewnianie bezpieczniejszych warunków pracy…...

 • Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie polskie studia produkujące filmy reklamowe. Dane z anonimowej ankiety pozwolą na przygotowanie raportu dotyczącego najważniejszych trendów w sektorze produkcji....

 • Organizacja tradycyjnych, wieloosobowych planów filmowych jest nieodpowiedzialna. Producenci znajdą jednak sposoby, aby dostarczać kontent swoim klientom....

 • Sytuacja epidemiczna wywołana wystąpieniem i szybkim wzrostem w Polsce zachorowań na COVID-19 oraz związane z nią decyzje organów państwowych mają bezpośredni wpływ na rynek komunikacji marketingowej, rynek audiowizualny i działalność producentów filmów reklamowych....

 • Powstanie kategorii Studia produkcyjne wskazuje na potrzebę docenienia również producentów działających na rzecz wysokich standardów, co przekłada się na realne korzyści dla całego rynku komunikacji marketingowej....

 • Watchout Studio dołączyło do KPR z początkiem lutego 2020. To pierwsze rozszerzenie klubu od czasu powołania organizacji w styczniu 2018 roku. Zwiększenie liczby członków zbiega się z ogłoszeniem nowej strategii klubu....

 • Walne Zgromadzenie Klubu wybrało nowy zarząd na kolejne dwa lata. Podsumowano dotychczasową działalność. Podstawowym celem klubu jest promowanie najwyższych standardów jakości i odpowiedzialności w produkcji filmów reklamowych…...

 • Tegoroczny cykl kończymy mocnym tematem płatności za usługi producentów. Jak budować relacje z klientami, żeby otrzymywać płatności na czas i zachować dobre relacje? Zapraszamy wszystkich producentów filmów reklamowych zainteresowanych podnoszeniem swoich profesjonalnych kwalifikacji...

 • Wspólnie z SAR rozpoczynamy działanie, którego celem jest zmiana negatywnego wpływu naszej branży na środowisko. Inicjatorem jest KPR, partnerami United Nations Environmental Programme/Global Resource Information Database (UNEP/GRID) Warszawa i Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)....

 • Tematem warsztatu będzie zagadnienie stałej współpracy między producentami a zlecającymi. Jak wybierać właściwych producentów? O co pytać i co sprawdzać? Czy taka współpraca oznacza tylko korzyści?...

 • Zbliżają się kolejne PRO\PORANKI, czyli konkretna merytoryka w przystępnej formie, przy kawie i poczęstunku. Dzielimy się wiedzą, insightami i innowacjami przydatnymi w codziennej pracy. Zapraszamy wszystkich producentów realizujących filmy reklamowe i zainteresowanych podniesieniem swoich kwalifikacji....

 • Za nami drugie spotkanie w ramach cyklu Pro\Poranki. Zarówno frekwencja jak i głosy uczestników potwierdzają, że wiedza przekazywana podczas tych spotkań realnie wspiera producentów w ich codziennej działalności....

 • W przeprowadzonym przez Klub Producentów Reklamowych badaniu wzięło udział 18 podmiotów, przeanalizowano dane z 920 produkcji zrealizowanych w minionym roku. Najnowsze wyniki przedstawione są na tle historycznych danych z roku 2017, co ukazuje najważniejsze trendy...

 • Najlepsza merytoryka podana na śniadanie! PRO\PORANKI to inicjatywa KPR poszerzająca kompetencje producentów video. Podzielimy się wiedzą, insightami i innowacjami przydatnymi w codziennej pracy. To druga odsłona tego warsztatu, na który serdecznie zapraszamy wszystkich producentów działających...

 • Mind Production #5 za nami. Głównym tematem spotkania był Nowy Brief Produkcyjny, który jest dokumentem rekomendowanym w ramach dobrych praktyk przetargowych Białej Księgi Komunikacji Marketingowej. Spotkanie było okazją do przyjrzenia się strukturze i funkcjonalności nowego...

 • Nowy Brief Produkcyjny będzie głównym tematem spotkania Mind Production #5 - jego możliwości, wpływ na proces przetargowy i produkcyjny oraz praktyczne wskazówki dotyczące stosowania. A na deser, jak zawsze, produkcyjne case study....

 • Nasze pierwsze spotkanie z cyklu Pro\Poranki spotkało się z dobrym przyjęciem. Kilkudziesięciu producentów wysłuchało wykładu „Wizerunek w reklamie. Czy obiekty i budynki posiadają prawa?” mec. Anny Kobylańskiej....

 • PRO\PORANKI to inicjatywa KPR mająca na celu poszerzanie i wzbogacanie kompetencji producentów video. Przestrzeń dzielenia się wiedzą, insightami, innowacjami, które będą przydatne w codziennej pracy. ...

 • Za nami kolejny warsztat Mind Production. Tematem spotkania był nowy kosztorys produkcyjny, który zadebiutował wraz rozdziałem Produkcja Filmów Reklamowych Białej Księgi Komunikacji Marketingowej. Kosztorys powstał w odpowiedzi na realną potrzebę rynku wyrażoną przez ekspertów Dialogu Branżowego -...

 • Tym razem na warsztat bierzemy nowe narzędzia planowania i analizy kosztów zawarte w opublikowanym niedawno kosztorysie produkcyjnym, który już dziś jest coraz częściej stosowany przez rynek. A na deser smakowite produkcyjne case study: Puma X...

 • Najnowszy rozdział Białej Księgi dla obszaru produkcji filmów reklamowych został opublikowany na stronie dobryprzetarg.com.pl i zawiera przygotowane przez Klientów i Domy Produkcyjne rekomendacje, wskazówki oraz dokumenty przetargowe przygotowane jako najlepsze standardy uwzględniające interesy...

 • Trzeci warsztat z cyklu Mind Production za nami. Tematem spotkania były wypracowane przez reklamodawców i domy produkcyjne rekomendacje przetargowe, które staną się częścią Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej....

 • Zapraszamy przedstawicieli studiów produkcyjnych niezrzeszonych w Klubie Producentów Reklamowych na spotkanie dotyczące dobrych praktyk przetargowych w produkcji filmów reklamowych, które za moment pojawią się jako zapisy w Białej Księdze Komunikacji Marketingowej....

 • Zapraszamy na trzecie spotkanie w cyklu Mind Production - bezpłatnych warsztatów dla profesjonalistów kupujących produkcje filmów reklamowych. Tematem spotkania będą Dobre Praktyki w przetargach na produkcje, które niebawem ukażą się w Białej Księdze Branży Komunikacji...

 • Klub Producentów Reklamowych wspólnie z kancelarią Kobylańska\Lewoszewski przygotował pakiet dokumentów ułatwiających prowadzenie produkcji filmu reklamowego w pełnej zgodzie z dyrektywą RODO. Domy Produkcyjne produkujące filmy reklamowe posiadają bardzo specyficzny, sprofilowany model działania. Model ten jest w...

 • Druga edycja organizowanych przez Klub Producentów Reklamowych warsztatów spotkała się z zainteresowaniem reklamodawców i agencji. Spotkanie dotyczyło wpływu na efektywność produkcji TV dwóch najczęściej stosowanych modeli przetargowych: modelu w którym klient wyznacza reżysera i kieruje...

 • Zgodnie z zapowiedziami Klub Producentów Reklamowych opublikował szczegółowy raport z badania działalności domów produkcyjnych w Polsce. Wyniki ukazują kluczowe trendy na rynku produkcji filmów reklamowych, w tym rosnący udział klientów jako zamawiających produkcję bezpośrednio u...

 • KPR Mind Production to cykl warsztatów skierowanych do profesjonalistów kupujących i zamawiających usługi produkcji filmów reklamowych, podczas których producenci dzielą się unikalną wiedzą z obszaru produkcji. Na inauguracyjnym spotkaniu zaprezentowaliśmy pierwsze wnioski z badania przeprowadzonego...

 • Kilka dni temu w Rzeczpospolitej ukazał się tekst o powołaniu klubu i planach na przyszłość. Jednym z kluczowych celów jest dla nas opublikowanie w ramach Białej Księgi Komunikacji Marketingowej rekomendacji dobrych praktyk przetargowych w produkcji...

 • Siedem domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, OTO, Papaya Films, Tango Production i TANK, dołączyło do Stowarzyszenia SAR i buduje w jego ramach Klub Producentów Reklamowych, mający pełnić funkcję organizacji branżowej służącej domom produkcyjnym,...