dobryprzetarg logo 3 1 300x155 Strona główna

PARTNER

DP 01A Strona główna

Zbiór dobrych praktyk i narzędzi przetargowych, wypracowany przez Reklamodawców, Agencje i Domy Produkcyjne w Dialogu Branżowym
www.dobryprzetarg.com.pl

członek

CFP 01 Strona główna

Europejska federacja zrzeszająca stowarzyszenia producentów filmów reklamowych, reprezentującą 21 krajów i ponad 900 firm produkcyjnych
www.cfp-e.com

Inicjator

AGG 01A Strona główna

Inicjatywa wspierająca tych, którzy widzą potrzebę zmian ekologicznych w branży komunikacji marketingowej i chcą się do nich przyczynić
adgoesgreen.org.pl

NEWSY

Prowadzimy działania w obszarze badań rynku, organizujemy warsztaty z zakresu procesów produkcyjnych i przetargowych, śledzimy trendy rynkowe, dzielimy się wiedzą, promujemy standardy i wspieramy producentów w ich działalności. Aktywności klubowe kierujemy zarówno do wewnątrz jak i na zewnątrz klubu – do różnych interesariuszy procesów produkcyjnych. Zapraszamy do śledzenia informacji o działaniach klubowych.

  • Zbieramy podstawowe informacje dotyczące rynku produkcji w kontekście epidemii COVID-19 istotne dla producentów i zamawiających produkcję....

  • Organizacja tradycyjnych planów filmowych jest niemożliwa i nieodpowiedzialna. Producenci znajdą jednak sposoby, aby dostarczać kontent swoim klientom....

  • Sytuacja epidemiczna wywołana wystąpieniem i szybkim wzrostem w Polsce zachorowań na COVID-19 oraz związane z nią decyzje organów państwowych mają bezpośredni wpływ na rynek komunikacji marketingowej, rynek audiowizualny i działalność producentów filmów reklamowych....

  • Do udziału w badaniu zapraszamy wszystkie polskie studia produkujące filmy reklamowe. Dane z anonimowej ankiety pozwolą na przygotowanie raportu dotyczącego najważniejszych trendów w sektorze produkcji....

  • Powstanie kategorii Studia produkcyjne wskazuje na potrzebę docenienia również producentów działających na rzecz wysokich standardów, co przekłada się na realne korzyści dla całego rynku komunikacji marketingowej....

  • Watchout Studio dołączyło do KPR z początkiem lutego 2020. To pierwsze rozszerzenie klubu od czasu powołania organizacji w styczniu 2018 roku. Zwiększenie liczby członków zbiega się z ogłoszeniem nowej strategii klubu....

  • Walne Zgromadzenie Klubu wybrało nowy zarząd na kolejne dwa lata. Podsumowano dotychczasową działalność. Podstawowym celem klubu jest promowanie najwyższych standardów jakości i odpowiedzialności w produkcji filmów reklamowych…...

  • Tegoroczny cykl kończymy mocnym tematem płatności za usługi producentów. Jak budować relacje z klientami, żeby otrzymywać płatności na czas i zachować dobre relacje? Zapraszamy wszystkich producentów filmów reklamowych zainteresowanych podnoszeniem swoich profesjonalnych kwalifikacji...

  • Wspólnie z SAR rozpoczynamy działanie, którego celem jest zmiana negatywnego wpływu naszej branży na środowisko. Inicjatorem jest KPR, partnerami United Nations Environmental Programme/Global Resource Information Database (UNEP/GRID) Warszawa i Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB)....