AKTUALIZOWANY ZASÓB INFORMACJI DOTYCZĄCYCH PRODUKCJI

Nowe stanowisko Klubu Producentów Reklamowych z dnia 26.03.20 w sprawie pandemii Koronawirusa.

W obliczu pandemii organizowanie tradycyjnych planów filmowych niesie dzisiaj zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Praca na tradycyjnym planie filmowym, który jest miejscem bliskiego kontaktu wielu osób, nie powinna w takich warunkach mieć miejsca.

Najważniejsze ryzyka to:

  • zagrożenie dla zdrowia i życia członków ekip filmowych, ich rodzin i bliskich;
  • zagrożenie przerwaniem prac wskutek nałożenia na członków ekip kwarantanny administracyjnej;
  • zagrożenie przerwaniem prac wskutek wprowadzania dalszych ograniczeń na mocy przepisów o stanie epidemii;
  • zagrożenie wynikającymi z powyższego stratami finansowymi dla zamawiających i domów produkcyjnych, które nie podlegają ubezpieczeniom produkcyjnym.

 

Powyższe okoliczności nie oznaczają, że nie jest możliwe prowadzenie prac produkcyjnych. Firmy produkcyjne działają i szukają dla swoich klientów rozwiązań oraz innych i nowych sposobów bezpiecznej realizacji. Producenci rozumieją konieczność utrzymania łańcucha dostaw, widzą swoją odpowiedzialność za ochronę biznesu swojego i swoich klientów, ochronę miejsc pracy oraz trwałość rynku, na którym działają.

Czas pandemii w końcu przeminie. Z pewnością przyniesie wiele zmian na rynku, także w obszarze rozwoju tradycyjnych form komunikacji reklamowej i produkcji. W tej chwili rynek koncentruje się na przewidywaniu i minimalizacji skutków pandemii, w tym na ochronie zdrowia i biznesu, dzięki którym możliwe będzie zabezpieczenie kolejnych produkcji dla klientów i utrzymanie miejsc pracy. Producenci w tym zakresie są gotowi do bliskiej współpracy ze swoimi klientami i podwykonawcami.

W okresie pandemii rekomendujemy, by zamawiający ściśle polegali na ekspertyzie oraz wytycznych domów produkcyjnych, oraz koncentrowali się na skutecznym zastąpieniu tradycyjnej komunikacji kreatywnymi i nowoczesnymi rozwiązaniami, które współczesna produkcja filmowa umożliwia.

W imieniu zarządu KPR
Julian Dworak
Dyrektor KPR

 

Poniży zbiór informacji ma zwrócić uwagę na najważniejsze praktyczne aspekty pandemii w kontekście produkcji. Ten zasób jest regularnie uzupełniany.

Praca na planie

W obliczu pandemii organizowanie tradycyjnych planów filmowych niesie bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Praca na tradycyjnym planie filmowym, który jest miejscem bliskiego kontaktu wielu osób, nie powinna w takich warunkach mieć miejsca.

W zmieniającej się obecnie rzeczywistości prawnej definicja zgromadzenia publicznego w odniesieniu do planu filmowego jest niejasna. 11 marca b.r. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowało ogólne zalecenia dla przedsiębiorców w związku z epidemią wywołąną przez koronawirusa. Zgodnie z nimi należy zadbać m.in. o zachowanie odpowiedniej odległości między pracownikami, jak najwięcej pracować zdalnie, promować regularne mycie rąk i zapewnić stosowne środki higieniczne i dezynfekujące, wywiesić w widocznym miejscu informację o tym, jak skutecznie myć ręce, zapewnić czystość i higienę pomieszczeń ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych poprzez ich regularne dezynfekowanie. Zalecenia te należy stosować w biurach natomiast nie są one adekwatne dla tradycyjnego planu filmowego.

W ocenie KPR zalecenia te nie uwzględniają specyfiki tradycyjnego planu filmowego i nie minimalizują ryzyka zarażenia na planie.

Ubezpieczenia

Nie jest dostępne na rynku ubezpieczenie, które pokrywałoby straty wynikające ze zdarzeń będących konsekwencją epidemii i pandemii. We wszystkich dostępnych na rynku polisach znajdują się wyłączenia tego typu szkód. Szkody te nie muszą być związane z epidemiami i pandemiami w sposób bezpośredni, co w praktyce oznacza, że żadna strata wynikająca z bieżącej pandemii nie zostanie objęta odszkodowaniem. Opóźnienia i komplikacje w pracach produkcyjnych, niedostępności obiektów zdjęciowych, zachorowania wśród współpracowników i inne są obecnie bardzo prawdopodobne i nie są objęte ubezpieczeniami. Uznanie w obecnych okolicznościach tego typu zdarzeń za siłę wyższą jest mało prawdopodobne, ponieważ zagrożenie jest powszechnie znane. Wynikające z tego tytułu spory będą musiały być rozstrzygane na drodze sądowej, z trudnym do przewidzenia rezultatem.

Zalecenia prawne i organizacyjne

Zalecamy wprowadzenie do umów produkcyjnych stosownych zapisów potwierdzających świadomość ryzyka, jakie niesie praca w okresie pandemii u zamawiających i jednoznaczne określających zakres odpowiedzialności producenta i zamawiającego. Przykłady możliwych do zastosowania klauzul umownych przygotowanych dla KPR dostępne są obecnie dla wszystkich polskich producentów filmów reklamowych.

Istotne jest, aby o skali ryzyka otwarcie informować zamawiających, wspólnie z zamawiającymi ustalać linię postępowania i jednoznacznie określać zakres odpowiedzialności, mając na względzie, że realizujący zlecenie producent nie ma wpływu na wystąpienie zdarzeń wynikających z obecnej sytuacji.

Jednocześnie kluczowe jest, aby producenci odpowiadali na zapytania klientów, proponowali im swoje alternatywne i bezpieczne sposoby postępowania i szukali rozwiązań pozwalających na dostarczenie kontentu w sposób bezpieczny i odpowiadający na potrzeby rynku.

Kontakt

 W związku z nadzwyczajną sytuacją rynkową związaną z epidemią COVID-19 Klub Producentów Reklamowych podjął decyzję o współpracy i objęciu działaniami kryzysowymi wszystkich polskich producentów filmów reklamowych. Jeśli jesteś zainteresowany współdziałaniem, potrzebujesz wsparcia merytorycznego, konsultacji swojej sytuacji produkcyjnej, zapraszamy do kontaktu z producentami:

Julian Dworak
Dyrektor KPR
506-170-893
julian.dworak@sar.org.pl

Jacek Kulczycki
OTO Film, Członek Zarządu KPR, Członek grupy roboczej ds. współpracy z producentami
505-003-001
jacek@otofilm.pl

Magda Olak
TANK Production, Członkini grupy roboczej ds. kontaktów z producentami
502-436-627
magda@tankproduction.com

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu z Pauliną:

Paulina Goliszewska-Borys
Project Manager KPR
511-698 -622
paulina.goliszewska@sar.org.pl

Przydatne linki

Portal rządowy publikujący najważniejsze informacje dla przedsiębiorców:
https://www.biznes.gov.pl/pl/aktualnosci/koronawirus-najwazniejsze-informacje-dla-przedsiebiorcow

Serwis specjalny AICP, amerykańskiej organizacji producentów filmów reklamowych:
https://www.aicp.com/news-roundup/coronavirus-resources/