BADANIE PRODUCENTÓW 2017

Przedstawiamy wyniki badania działalności producentów filmów reklamowych za rok 2017. Obecność w Klubie Producentów Reklamowych siedmiu doświadczonych domów produkcyjnych stworzyła okazję do przyjrzenia się rynkowi produkcji i próby odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ich działalności. Przebadane domy to znaczące podmioty kształtujące polski rynek produkcji reklamowej. Ta szczególna próba badawcza pozwala na odnoszenie wyników do reszty rynku.

Celem badania jest przedstawienie obrazu polskiego rynku produkcji filmów reklamowych i rozpoznanie podstawowych tendencji, które się na nim zarysowują. Obszary, na które badanie miało rzucić światło dotyczyły rozmiarów rynku, skuteczności producentów w przetargach, struktury zamawiających i rozmiarów produkcji.

Plik do ściągnięcia w języku polskim Badanie Producentów 2017

Download document in English Producers Survey 2017

BADANIE PRODUCENTÓW 2018

Przedstawiamy wyniki badania działalności producentów filmów reklamowych za rok 2018. Już po raz drugi obecność w Klubie Producentów Reklamowych siedmiu wiodących domów produkcyjnych jest okazją do przyjrzenia się rynkowi produkcji i poszukania odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące jego funkcjonowania. Ponieważ przedstawiciele studiów dostarczyli danych z tych samych obszarów co rok wcześniej, tegoroczny raport ujawnia trendy, jakie wyraźnie zarysowują się na ich rynku. W tym roku do badania dołączyło także jedenaście niestowarzyszonych domów produkcyjnych, co uzupełniło obraz i pozwoliło na bardziej kompleksową analizę danych. Wyniki badania tak rozbudowanej próby badawczej dają przekonujący obraz całego polskiego rynku produkcji reklamowej.

Obszary, na które badanie rzuca światło dotyczą rozmiarów rynku, skuteczności producentów w przetargach, struktury zamawiających i rozmiarów realizowanych produkcji.

Pobierz raport: Badanie Producentów 2018

 

Pobierz raport: Badanie Producentów 2018

 

BADANIE PRODUCENTÓW 2019/2020

Przedstawiamy raport omawiający wyniki badania działalności producentów w okresie od stycznia do grudnia minionego roku – na tle lat ubiegłych. Podstawowym celem badania jest dostarczanie danych do wiarygodnych analiz dotyczących rynku produkcji reklamowej w Polsce, celem Raportu jest analiza tych danych i wskazywanie trendów w produkcji filmowej występujących na rynku komunikacji marketingowej.

 

Tegoroczne badanie objęło trzy obszary: skali działalności produkcyjnej, efektywności sposobów kupowania produkcji i procesów produkcyjnych oraz modeli współpracy producentów z reżyserami, jako wnoszącymi wkład kreatywny decydujący o ostatecznym kształcie filmu.

 

Badanie, jak co roku, objęło wszystkie studia stowarzyszone w klubie oraz szereg studiów spoza KPR. W tym roku odpowiedzi udzieliło nam łącznie 19 domów produkcyjnych, przekazując anonimowe liczbowe dane dotyczące 2943 ofert przetargowych i 1001 zrealizowanych producji. Taka pula danych pozwala w sposób wiarygodny analizować trendy dotyczące całego sektora produkcji reklamowej.

Pobierz raport: Badanie Producentów 2020

BADANIE PRODUCENTÓW 2021

Raport z Badania Producentów 2021 analizuje wyniki ankiet udostępnionych przez 23 domy produkcyjne działające na polskim rynku produkcji reklamowej. Odpowiedzi udzieliły wszystkie studia stowarzyszone w Klubie Producentów Reklamowych i szesnaście studiów spoza KPR.

Badanie Producentów jest jedynym ilościowym badaniem dotyczącym polskiej produkcji reklamowej. W tym roku analizowaliśmy trzy obszary: skalę działalności produkcyjnej, efektywność procesów przetargowych i produkcyjnych oraz modeli współpracy producentów z reżyserami, jako wnoszącymi wkład kreatywny decydujący o ostatecznym kształcie filmu.

Zebrane dane dotyczyły całego roku 2020 – raport porównuje je z wynikami z lat poprzednich w poszukiwaniu trendów. Dodatkową wartością tegorocznego badania jest wskazanie, jaki wpływ na polską produkcję reklamową miała pandemia. Celem analizy jest ujawnienie głównych tendencji rynkowych po to, żeby umożliwić wszystkim interesariuszom procesów produkcyjnych łatwiejszą adaptację do zmian. Zapraszamy do lektury.

Pobierz raport: Badanie Producentów 2021