BADANIE PRODUCENTÓW 2017

Przedstawiamy wyniki badania działalności producentów filmów reklamowych za rok 2017. Obecność w Klubie Producentów Reklamowych siedmiu doświadczonych domów produkcyjnych stworzyła okazję do przyjrzenia się rynkowi produkcji i próby odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące ich działalności. Przebadane domy to znaczące podmioty kształtujące polski rynek produkcji reklamowej. Ta szczególna próba badawcza pozwala na odnoszenie wyników do reszty rynku.

Celem badania jest przedstawienie obrazu polskiego rynku produkcji filmów reklamowych i rozpoznanie podstawowych tendencji, które się na nim zarysowują. Obszary, na które badanie miało rzucić światło dotyczyły rozmiarów rynku, skuteczności producentów w przetargach, struktury zamawiających i rozmiarów produkcji.

Plik do ściągnięcia w języku polskim Badanie Producentów 2017

Download document in English Producers Survey 2017