BADANIE PRODUCENTÓW 2020

Przedstawiamy raport omawiający wyniki badania działalności producentów w okresie od stycznia do grudnia minionego roku – na tle lat ubiegłych. Podstawowym celem badania jest dostarczanie danych do wiarygodnych analiz dotyczących rynku produkcji reklamowej w Polsce, celem Raportu jest analiza tych danych i wskazywanie trendów w produkcji filmowej występujących na rynku komunikacji marketingowej.

 

Tegoroczne badanie objęło trzy obszary: skali działalności produkcyjnej, efektywności sposobów kupowania produkcji i procesów produkcyjnych oraz modeli współpracy producentów z reżyserami, jako wnoszącymi wkład kreatywny decydujący o ostatecznym kształcie filmu.

 

Badanie, jak co roku, objęło wszystkie studia stowarzyszone w klubie oraz szereg studiów spoza KPR. W tym roku odpowiedzi udzieliło nam łącznie 19 domów produkcyjnych, przekazując anonimowe liczbowe dane dotyczące 2943 ofert przetargowych i 1001 zrealizowanych producji. Taka pula danych pozwala w sposób wiarygodny analizować trendy dotyczące całego sektora produkcji reklamowej.

Pobierz raport: Badanie Producentów 2020