Dobre praktyki dla przetargów na produkcje opublikowane!

Długo oczekiwany rozdział Białej Księgi dla obszaru produkcji filmów reklamowych został właśnie opublikowany. Zawiera opracowane przez Klientów i Domy Produkcyjne rekomendacje i wskazówki dotyczące postępowań przetargowych na zakup produkcji, mające na celu usprawnienie i zwiększenie efektywności przetargów a co za tym idzie także samych procesów produkcyjnych.

Zawartość rozdziału stanowi swoisty przewodnik dla wszystkich uczestniczących w przetargach po stronie oferentów i kupujących – ze szczególnym uwzględnieniem producentów a także profesjonalistów przeprowadzających przetargi, zarówno po stronie Klientów jak i działających w ich imieniu Agencji. Istotną częścią rekomendacji są edytowalne dokumenty uwzględniające specyfikę kategorii: RFI, NDA, Brief produkcyjny i kosztorys.

Dobre praktyki i najlepsze standardy są efektem organizowanego przez SAR i PSML Dialogu Branżowego, w którym uczestniczyli Reklamodawcy, Agencje i Domy Produkcyjne. Klub Producentów Reklamowych jest partnerem tego projektu i promuje ustalone w ramach dialogu rekomendacje.

Pełen tekst rozdziału jest do pobrania TUTAJ