BADANIE PRODUCENTÓW 2021

Raport z Badania Producentów 2021 analizuje wyniki ankiet udostępnionych przez 23 domy produkcyjne działające na polskim rynku produkcji reklamowej. Odpowiedzi udzieliły wszystkie studia stowarzyszone w Klubie Producentów Reklamowych i szesnaście studiów spoza KPR.

Badanie Producentów jest jedynym ilościowym badaniem dotyczącym polskiej produkcji reklamowej. W tym roku analizowaliśmy trzy obszary: skalę działalności produkcyjnej, efektywność procesów przetargowych i produkcyjnych oraz modeli współpracy producentów z reżyserami, jako wnoszącymi wkład kreatywny decydujący o ostatecznym kształcie filmu.

Zebrane dane dotyczyły całego roku 2020 – raport porównuje je z wynikami z lat poprzednich w poszukiwaniu trendów. Dodatkową wartością tegorocznego badania jest wskazanie, jaki wpływ na polską produkcję reklamową miała pandemia. Celem analizy jest ujawnienie głównych tendencji rynkowych po to, żeby umożliwić wszystkim interesariuszom procesów produkcyjnych łatwiejszą adaptację do zmian. Zapraszamy do lektury.

Pobierz raport: Badanie Producentów 2021