Klub Producentów Reklamowych znowu w siódemkę

Studio Tango opuszcza Klub Producentów Reklamowych, klub wdraża działania w ramach nowej strategii.

Zawiadamiamy, że z dniem 1.07 studio Tango zdecydowało o opuszczeniu Klubu Producentów Reklamowych i stowarzyszenia SAR. Tango było członkiem KPR od momentu jego powołania i uczestniczyło w pracach nad stworzeniem wytycznych dot. zakupu usług produkcyjnych Bialej Ksiegi Komunikacji Marketingowej.

“Żałujemy, że Tango zdecydowało się opuścić KPR, jednak życzymy im wszelkiego powodzenia w dalszej działalności. Wierzę, że doświadczenie współpracy w klubie na rzecz najwyższych standardów w produkcji przełoży się na utrzymanie jakości ich usług” – powiedział Julian Dworak, dyrektor KPR

“Mimo, że opuszczamy Klub, dalej będziemy śledzić działalność KPR i wspierać jego misję, na ile będzie to możliwe. Uważamy, że klub pełni ważną rolę na rynku, wnosi istotną wiedzę w zakresie standardów produkcji – a w tym obszarze wciąż jest sporo do zrobienia.” powiedziała Małgorzata Zatorska, CEO / Head of Production, Tango Production.

Począwszy od dnia 1.07 KPR liczy siedem wiodących polskich domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, Oto Film, Papaya Films, TANK, Watchout Studio. Zgodnie z ogłoszoną w lutym 2020 strategią KPR koncentruje się obecnie na upowszechnieniu modelu współpracy jeden reżyser jedno studio, w którym reżyser współpracuje w ramach realizacji z jednym wybranym producentem.