KPR z nowym zarządem

Klub Producentów Reklamowych SAR, w czasie Walnego Zgromadzenia 3 grudnia, podsumował dwa lata swojej działalności. Wybrany został nowy zarząd w składzie: Maciek Maciantowicz (CEO/Executive Producer Dynamo Film), Jacek Kulczycki (CEO/Executive producer OTO Film), i Kacper Sawicki (executive producer, Papaya Films). Julian Dworak kontynuuje pełnienie funkcji dyrektora KPR.

Podstawowym celem klubu jest promowanie najwyższych standardów jakości i odpowiedzialności w produkcji filmów reklamowych. W czasie swojej działalności KPR podejmował działania w zakresie: regularnego badania rynku producentów, tworzenia i promocji dobrych praktyk rynkowych, m.in. w ramach Białej Księgi Komunikacji Marketingowej, szkoleń i warsztatów dot. standardów dla zamawiających produkcje i dla producentów, ekologicznych zmian w komunikacji marketingowej, inicjując Ad Goes Green.

„Klub wpisał się w krajobraz rynku, a członkostwo w nim stanowi znak jakości dla naszych klientów. To cieszy. Jednak przed nami wciąż sporo pracy. W ciągu dwóch lat udało się wypracować realną wartość dodaną, wskutek opracowanej wspólnie z klientami rekomendacji dobrych praktyk przetargowych zamawiający i producenci wiedzą już, jak może wyglądać efektywny przetarg. Teraz czas zadbać, żeby takich przetargów było jak najwięcej – to jedno z kluczowych zadań na najbliższe lata” – powiedział Kacper Sawicki (executive producer, Papaya Films)

„Badanie rynku producentów, rekomendacje przetargowe wraz z wzorami dokumentów czy Forum Producentów służące wymianie wiedzy potwierdzają realną wartość, którą klub wnosi. Co równie ważne, to siła, która stoi za studiami wchodzącymi w skład KPR – w świetle danych z Badania Producentów ostrożnie szacujemy, że wspólnie realizujemy około połowę polskich reklam. Ta kumulacja doświadczenia i wiedzy interesuje zamawiających a dla nas jest zasobem dla dalszych wspólnych działań” – powiedział Jacek Kulczycki (CEO/Executive producer OTO Film)

„Nie spoczywamy na laurach. Sporo zrobiliśmy, jeszcze więcej przed nami. Najważniejsze problemy to wciąż zbyt odległe terminy płatności i nieefektywne przetargi. Klub oferuje narzędzia do rozwiązywania tych problemów, jednak ich użycie zależy w takim samym stopniu od zamawiających jak i od producentów. Będziemy działali na rzecz jak najczęstszego ich stosowania, bo to przekłada się na jakość produkcji” – Maciek Maciantowicz (CEO/Executive Producer Dynamo Film)

Działający od stycznia 2018 roku w ramach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, Klub Producentów Reklamowych jest jedyną w Polsce organizacją branżową zrzeszającą producentów filmów reklamowych. W jego skład wchodzi siedem największych polskich domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, Papaya Films, Tango, TANK.