KPR ZMIENI FORMUŁĘ DZIAŁANIA

W dniu 17 grudnia odbyło się Walne Zebranie członków Klubu Producentów Reklamowych. Członkowie zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zarządu i Dyrektora KPR w mijającym roku oraz podjęli dwie kluczowe decyzje dotyczące przyszłości KPR.

Pierwsza to kierunkowa decyzja o wygaszeniu działalności klubu w strukturach SAR do końca pierwszego kwartału 2022. Druga to powołanie nowego Zarządu Tymczasowego, którego głównym zadaniem będzie przeprowadzenie tego procesu wspólnie z SAR, ustalenie nowej formuły współpracy środowiska producentów z SAR oraz zarządzanie wszystkimi bieżącymi projektami klubu. W skład Zarządu Tymczasowego KPR weszli Jarosław Gajewski – Executive Producer, Lemon; Franciszek Rogala – Co-Owner, Graffiti Film; Michał Sitek – Partner/Executive Producer, Lucky Luciano.

Julian Dworak, dyrektor KPR w latach 2018-2021 złożył rezygnację z pełnionej funkcji, zakończy ją 31 grudnia 2021. Członkowie nie powołali nowego dyrektora klubu. Julian Dworak nadal będzie współpracował z Klubem, jego zadaniem będzie przygotowanie raportu z czterech lat działalności KPR.

“Zachęciłem producentów do opracowania tego raportu, bo uważam, że niezależnie od tego, w którą stronę pójdą dalsze działania branżowe, należy zadbać o to, co już udało się osiągnąć. Chciałbym żeby raport zebrał wiedzę dot. zarówno naszych osiągnięć jak i popełnionych błędów i w ten sposób służył tym, którzy podejmą się dalszej pracy na rzecz środowiska” Powiedział Julian Dworak.

Raport ma zostać przygotowany do 28 lutego 2022.