NOWY BRIEF PRODUKCYJNY ZAPREZENTOWANY AGENCJOM I REKLAMODAWCOM

Mind Production #5 za nami.

Głównym tematem spotkania był Nowy Brief Produkcyjny, który jest dokumentem rekomendowanym w ramach dobrych praktyk przetargowych Białej Księgi Komunikacji Marketingowej ustalonych przez producentów i reklamodawców. Spotkanie było okazją do przyjrzenia się strukturze i funkcjonalności nowego briefu a także do zadania pytań i rozjaśnienia praktycznych kwestii związanych z jego stosowaniem.

Prezentację Briefu poprowadził Michał Trusiewicz, doświadczony producent z Papaya Films.

„Nowy Brief Produkcyjny pomyślany jest jako kompleksowy formularz prowadzący zlecającego produkcję przez wszystkie kwestie i zagadnienia istotne z punktu widzenia producenta przygotowującego ofertę produkcyjną. Takie założenie pozwala upewnić się zlecającym, czy mają już zgromadzone wszystkie informacje, które będą konieczne do otrzymania pełnej oferty produkcyjnej i wyłonienia najlepszego wykonawcy” powiedział Michał Trusiewicz.

Dokument składa się z dziewięciu głównych sekcji, od informacji ogólnych, poprzez m.in. prawa, planowany harmonogram przetargu, zasady płatności, szczegółowe briefy, po oczekiwania odnośnie kształtu oferty.

Nowy formularz zachęca wypełniających do podawania wielu szczegółowych informacji, dzięki czemu brief nie tylko ułatwia pracę i zwiększa efektywność producentów, ale pełni także funkcję sprawdzającą poziom wiedzy u zamawiającego. To pozwala na przeprowadzenie prawdziwie efektywnego przetargu. Dokument zaleca m.in. podawanie danych kontaktowych do osób prowadzących przetarg, aby umożliwić zadawanie pytań przez oferentów, prowadzi wypełniającego przez kwestie związane z zakresem praw, jaki jest potrzebny aby wykorzystywać docelowy film, umożliwia wskazanie właściwego czasu dla kolejnych etapów przetargu, aby oferenci mogli zoptymalizować swoje oferty i to w podziale na rodzaj przetargu – w zależności od tego czy zamawiający ma już wybranego reżysera czy oczekuje propozycji reżyserskich od producentów. Sugeruje wreszcie jakie informacje finansowe dobrze jest podać producentom, aby otrzymać najlepsze oferty.

Jako zasób Białej Księgi Komunikacji Marketingowej Brief jest dokumentem otwartym, możliwym do stosowania bez ograniczeń przez wszystkich zainteresowanych.

Wzór briefu jest dostępny na stronie: http://www.dobryprzetarg.com.pl/kategorie/przetarg-na-produkcje-filmow-reklamowych.html

Po prezentacji i dyskusji nad Nowym Briefem Produkcyjnym przyszedł czas na produkcyjne case study.  Wojtek Jeżowski, Dyrektor Kreatywny i CEO Black Rabbit / TANK Group a także reżyser, opowiedział o kulisach realizacji kampanii digitalowej dla IKEA z wykorzystaniem techniki dźwiękowej ASMR. W ramach kampanii, obok zabawnego 8-minutowego filmu z udziałem influencerów z Grupy Filmowej „Darwin” i krótkich form audiowizualnych, powstała również płyta CD z 12 utworami skomponowanymi jedynie przy użyciu mebli IKEA jako instrumentów.

 

Post 03 1024x755 NOWY BRIEF PRODUKCYJNY ZAPREZENTOWANY AGENCJOM I REKLAMODAWCOM