MISJA

Misją Klubu jest działanie na rzecz wysokich standardów w produkcji filmów reklamowych. Podejmujemy działania w tym obszarze, ponieważ uważamy, że przekłada się to na realne korzyści dla rynku na którym działają producenci, z uwzględnieniem wszystkich interesariuszy procesów produkcji: od członków ekip filmowych, poprzez producentów po twórców, agencje, reklamodawców i konsumentów. Działamy na rzecz rozwoju i doskonalenia się producentów. Wspieramy oddziaływanie na rynek poprzez własny przykład odpowiedzialnego postępowania klubowiczów. Wierzymy, że najlepsze rozwiązania wypracowuje się zawsze w dialogu i z poszanowaniem innych uczestników rynku.

JAK DZIAŁAMY

Klub Producentów Reklamowych działa w oparciu o obowiązujący wszystkie studia członkowskie Kodeks KPR. Kodeks formułuje wartości, którymi kierują się stowarzyszone studia, określa generalne cele organizacji i reguluje kwestie formalne związane z jej funkcjonowaniem. Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie wszystkich członków. Za wdrażanie bieżącej strategii Klubu odpowiedzialny jest Zarząd, w skład którego wchodzi trzech przedstawicieli studiów członkowskich oraz dyrektor Klubu, który nie reprezentuje bezpośrednio żadnego ze studiów i z żadnym nie jest formalnie związany. Ta struktura pozwala zachować bezstronność organizacji i wszystkich jej działań.

 

Klub Producentów Reklamowych jest sekcją Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR, zrzeszającego firmy, które zajmują się profesjonalną komunikacją marketingową.

sar.org.pl

 

Klub Producentów Reklamowych jest członkiem Commercial Film Producers of Europe, federacji zrzeszającej europejskie organizacje branżowe producentów filmów reklamowych.

cfp-e.com

DOŁĄCZ DO NAS

Jeśli podzielasz wartości reprezentowane przez Klub i spełniasz kryteria członkowskie, możesz do nas dołączyć. Jeśli chciałbyś być członkiem, ale nie spełniasz kryteriów – daj nam znać, wspólnie zastanowimy się w jaki sposób możemy wesprzeć Cię, abyś osiągnął kryteria wymagane przez Klub. Szczegółowe kryteria członkowskie i procedura przyjęcia nowych członków znajdują się w Kodeks KPR.

ZARZĄD

Obecnie w skład Zarządu Tymczasowego wchodzą:

Michał Sitek, Lucky Luciano – Członek Zarządu Tymczasowego KPR

Jarosław Gajewski, Lemon- Członek Zarządu Tymczasowego KPR

Franek Rogala, Graffiti Films – Członek Zarządu Tymczasowego KPR