Klub Producentów Reklamowych

Klub Producentów Reklamowych rozpoczął działalność

Siedem domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Opus Film, OTO, Papaya Films, Tango Production i TANK, dołączyło do Stowarzyszenia SAR i buduje w jego ramach Klub Producentów Reklamowych, mający pełnić funkcję organizacji branżowej służącej domom produkcyjnym, ich klientom oraz rynkowi komunikacji marketingowej. Klub ustalił kryteria wejścia, pomyślane tak, aby promować bezpieczną, wysokiej jakości produkcję. Trzy lata działalności na rynku, 5 mln złotych rocznego obrotu, obowiązek stosowania specjalistycznych ubezpieczeń produkcyjnych i ubezpieczeń działalności gospodarczej, dostęp do instrumentu refinansowania działalności produkcyjnej na minimum 1 mln. złotych oraz zgoda na publikację obrotów obejmuje obecnych i nowych członków. Wszystko po to, aby oferowana przez te studia produkcja była w pełni bezpieczna dla ich klientów.

Funkcję dyrektora klubu objął Julian Dworak, doświadczony producent związany dotychczas z Opus Film. KPR jest otwarty na producentów spełniających kryteria i gotowych współdziałać na rzecz rynku komunikacji marketingowej. Klub liczy także na zainteresowanie producentów, którzy obecnie kryteriów nie spełniają, ale są gotowi wprowadzić zmiany w swoich modelach działania i w perspektywie do klubu dołączyć.

Będziemy promować kryteria ustalone przez klub, ponieważ realnie podnoszą bezpieczeństwo i jakość produkcji. Mamy nadzieję na poszerzenie w oparciu o nie składu klubu, aby dostęp do usługi najwyższej jakości w stosunku do ceny był jak najpełniejszy. To realna korzyść dla naszych klientów mówi Dworak.

Powstanie klubu nieprzypadkowo ma miejsce w momencie dynamicznych zmian związanych z rozwojem nowych mediów. Rosnące nakłady na internet przy wciąż mocnej pozycji telewizji oznaczają rosnące zapotrzebowanie na nowy kontent filmowy. Ze względu na coraz wyższe wymagania odbiorców i cały szereg problemów z dotarciem, komunikaty te muszą być coraz lepsze, aby były chętnie oglądane. Wiedza producentów w zakresie trendów w produkcji video, rynku reżyserów i innych aspektów produkcji wysokiej jakości jest coraz bardziej pożądana a ich znaczenie rośnie.

Produkcja filmów reklamowych jest bardzo istotnym obszarem dla reklamodawców zarówno ze względu na wielkość, którą stanowi w budżecie marketingowym jak i na specjalistyczną wiedzę i profesjonalizm dostawcy, niezbędne dla realizacji produkcji bezpiecznej i wysokiej jakości mówi Agata Królak, Category Manager Procurement Marketing, Grupa Żywiec.

Obecnie zmieniają się sposoby zakupu usług produkcji. Model, w którym realizacja jest zlecana domom produkcyjnym przez agencję stosowany jest coraz rzadziej. Domy produkcyjne często pracują bezpośrednio dla klientów, co ułatwia transfer wiedzy między realizatorem a zamawiającym tę usługę ale stawia przed nimi nowe wyzwania.

Bezpośrednia współpraca na linii producent-klient oczywiście nie wyłącza odpowiedzialności agencji, a to niesie konieczność przedefiniowania sposobów współpracy między producentami a agencjami oraz agencjami i klientami. Obecność domów produkcyjnych w SAR bardzo to ułatwi. Warto wprowadzić standardy które z jednej strony zapewnią przejrzystość, a z drugiej zwiększą wagę kryteriów jakościowych w wyborze partnera do produkcji mówi Szymon Gutkowski, Prezes SAR.

Powstanie KPR otwiera dla klientów zlecających produkcję nowe możliwości komunikacji z pracującymi dla nich producentami. Rozmowa o standardach i definicji jakości tej kategorii usług wymaga udziału klientów, a KPR może stanowić efektywną platformę do takiego dialogu, gdy sam przetarg i realizacja zlecenia nie sprzyja rozmowie o sprawach generalnych. Potrzebę takiej komunikacji wykazała inicjatywa dialogu branżowego Dobry Przetarg zorganizowana przez SAR i PSML do której producenci zostali zaproszeni.

Doświadczenia Dialogu Branżowego SAR-PSML pokazały, że jest wiele zagadnień w obszarze produkcji, których pogłębienie czy rozwinięcie jest istotne dla realizowanych produkcji i efektywności współpracy z domami produkcyjnymi na polskim rynku. Mam nadzieję, że Klub Producentów Reklamowych SAR stanie się platformą dla systemowych działań, w tym edukacji zainteresowanych stron i jeszcze większej profesjonalizacji obszaru produkcji reklamowej, zarówno dla Domów Produkcyjnych jak i Działów Marketingu i Zakupów, które wykorzystują filmy reklamowe w strategii komunikacji swoich marek w telewizji czy w Internecie. – dodaje Agata Królak.

Zakończenie prac w kategorii Produkcja w ramach Dialogu Branżowego SAR-PSML i publikacja dobrych praktyk przetargowych jest elementem planowanych przez klub działań na rzecz wypracowywania praktyk korzystnych dla uczestników procesów produkcyjnych i jest obok działań na rzecz poszerzania składu klubu i promocji produkcji reklamowej jednym z priorytetów KPR.