Klub Producentów Reklamowych

warsztaty mind production z rosnącą frekwencją

Druga edycja organizowanych przez Klub Producentów Reklamowych warsztatów spotkała się z zainteresowaniem reklamodawców i agencji. 

Spotkanie dotyczyło wpływu na efektywność produkcji TV dwóch najczęściej stosowanych modeli przetargowych: modelu w którym klient wyznacza reżysera i kieruje do producentów zapytanie o cenę jednego podejścia realizacyjnego, oraz modelu, w którym producenci jako element swojej oferty proponują reżyserów, których pomysły stanowią przewagi konkurencyjne między oferentami. Producenci wskazywali, że w modelu pierwszym wyceniają to samo u tych samych osób, co powoduje sztuczny popyt u dostawców związanych z reżyserem i w konsekwencji wpływa na wzrost ceny oferty. Co do zasady model w którym klient lub agencja wskazują reżysera powinien być stosowany jak najrzadziej. Uzasadnieniem dla stosowania tego modelu może być kontynuacja kampanii czy przekonanie klienta lub agencji, że jest tylko jeden sposób realizacji danego scenariusza. We wszystkich innych przypadkach dopuszczenie różnych koncepcji realizacyjnych w tym samym przetargu zwiększa konkurencyjność ofert na realizację.

Bardzo cieszy nas rosnące zainteresowanie profesjonalistów z branży wiedzą, którą producenci zdecydowali się podzielić. Wątek dotyczący roli reżyserów jaką odgrywają na etapie postępowania przetargowego wywołał burzliwą dyskusję. To pokazuje nie tylko jak ważna jest dla interesariuszy procesów produkcji rozmowa o standardach w przetargach, ale także potwierdza sens tworzenia przestrzeni do wymiany opinii na neutralnym gruncie. Mind Production staje się taką platformą – powiedział Julian Dworak, dyrektor KPR.

Spotkanie odbyło się 28 czerwca. Na spotkaniu, prócz wątku dotyczącego relacji reżysera z innymi dostawcami i ich wpływu na efektywność procesów produkcyjnych omawiano kluczowe aspekty specjalistycznych ubezpieczeń produkcyjnych oraz zaprezentowano case study produkcji Lotos “Paliwa Zimowe” nagrodzonej w tegorocznym KTR.

Prelegentami drugiej edycji warsztatów byli: Kacper Sawicki – Executive Producer, Papaya Films; Konrad Mikołajczyk – Head of Production, Film Produkcja; Agnieszka Komasa – President, MAK onLINE; Magda Olak – Managing Director, TANK; Paweł Krzemiński – CEO, Televisor. Spotkanie poprowadził Julian Dworak, dyrektor KPR.

Po wakacjach Mind Production wróci w nieco odmienionej formule. Widzimy potrzebę pogłębionej dyskusji na proponowane tematy dlatego prawdopodobnie zdecydujemy się na poświęcenie każdego spotkania jednemu wątkowi i pogłębienie go wspólnie z uczestnikami – powiedziała Magda Olak, dyrektor generalny studia TANK i członek zarządu KPR.

KPR Mind Production to cykl warsztatów organizowanych przez Klub Producentów Reklamowych. Podczas spotkań producenci dzielą się wiedzą z zakresu produkcji reklamowej z profesjonalistami zamawiającymi i kupującymi usługi produkcji oraz posługującymi się filmem jako narzędziem komunikacji marketingowej.