Klub Producentów Reklamowych

Za nami pierwsze warsztaty Mind Production

KPR Mind Production to cykl warsztatów skierowanych do profesjonalistów kupujących i zamawiających usługi produkcji filmów reklamowych, podczas których producenci dzielą się unikalną wiedzą z obszaru produkcji. Na inauguracyjnym spotkaniu zaprezentowaliśmy pierwsze wnioski z badania przeprowadzonego wśród wszystkich członków. Badanie zostało przeprowadzone anonimowo, zarządzający studiami odpowiadali na pytania dotyczące skali ich działalności, profili zamawiających usługi produkcji oraz efektywności przetargowej.

Wyniki badania wskazują na wzrost udziału klientów jako zamawiających produkcję swoich filmów bezpośrednio u producentów – w roku 2017 było to 36%. W tym okresie stowarzyszone domy produkcyjne zrealizowały 662 produkcje reklamowe generując 260 mln. złotych obrotu. Zamówienia spoza Polski stanowiły prawie 20% realizowanych zleceń. W roku 2017 studia przygotowały 1654 oferty w przetargach na zakup produkcji filmowej i wygrały 40% z nich. Szczegółowy raport z badania zostanie opublikowany pod koniec maja.

Chcieliśmy określić naszą bazę startową i odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteśmy, jakie jest nasze miejsce na ogólnie pojmowanym rynku reklamowym. Wyniki badań pozwolą nam określić nie tylko reguły, jakie tym rynkiem rządzą, ale też w pewnym stopniu tendencje – powiedziała Magdalena Olak, dyrektor generalny studia TANK i członek zarządu KPR.

Narzucając wyniki badania na inne dostępne w klubie dane możemy wysnuć wnioski dotyczące skali rynku. Szacujemy ostrożnie, że klub generuje między 30 a 50% obrotów w produkcji filmów reklamowych w Polsce. Oznacza to, że klienci realizują w Polsce ponad 1200 produkcji rocznie i mogą wydawać na to nawet 700 mln. złotych. To budzi respekt. – dodał Julian Dworak, dyrektor KPR.

Pozostałymi wątkami poruszonymi podczas spotkania były: analiza obszarów wpływających na bezpieczeństwo produkcji oraz prezentacja kulis produkcji 24h live-streamu PLAY dla WOŚP.