Klub Producentów Reklamowych

domy produkcyjne zadbają o standardy przetargów

Kilka dni temu w Rzeczpospolitej ukazał się tekst o powołaniu klubu i planach na przyszłość. Jednym z kluczowych celów jest dla nas opublikowanie w ramach Białej Księgi Komunikacji Marketingowej rekomendacji dobrych praktyk przetargowych w produkcji TV. Producenci biorą udział w rozmowach z przedstawicielami klientów, mającymi na celu wypracowanie efektywnego standardu przetargowego.

Zestaw dobrych praktyk przetargowych ukaże się w ramach projektu Dobry Przetarg, prowadzonego przez SAR i PSML z udziałem Klubu. Zakończenie prac w naszej kategorii planowane jest na drugą połowę roku. Usprawnienie procesów przetargowych przyniesie korzyści wszystkim uczestnikom tych postępowań poprzez podniesienie ich efektywności i obniżenie kosztów, które dzisiaj obciążają całą branżę.

W ramach rekomendacji szczegółowo opisane zostaną standardowe etapy procesu zakupowego, zagadnienia z obszaru budowania wiedzy o rynku dostawców, rekomendowane modele przetargów w kategorii produkcja TV, kryteria ocen w przetargu. Przygotowane zostaną wzorcowe dokumenty zapytania o informację RFI, umowy o zachowaniu poufności NDA, Briefu Przetargowego i kosztorysu. Omówione będą także obszary kosztów przetargów, ochrony praw autorskich, terminy płatności i koszt pieniądza w czasie.

Już teraz ogólne zasady prowadzenia przetargów dla całej branży komunikacji marketingowej dostępne są na stronie www.dobryprzetarg.com.pl