PRACA NA PLANIE FILMOWYM W DRUGIEJ FAZIE PANDEMII

Produkcja w drugiej fazie pandemii – Stanowisko Klubu Producentów

Wracamy na plany zdjęciowe. Nowa rzeczywistość, w której nieproszonym gościem jest wirus SARS-COV-2 pozostanie z nami na dłużej. Uczymy się w niej żyć i pracować. Praca na planach filmowych nie jest administracyjnie zakazana, jednak duch wytycznych rządowych oraz poczucie odpowiedzialności producentów bardzo ją ograniczyło. Dzisiaj, w obliczu łagodzonych ograniczeń oraz zgromadzenia nowej wiedzy i umiejętności, producenci coraz śmielej ją podejmują. 

Jeszcze nie czas na tradycyjne plany filmowe z dziesiątkami osób pracujących w bliskim kontakcie fizycznym, ale praca na planie jest możliwa w innej formie. Logika planu filmowego podlega dzisiaj adaptacji do nowych okoliczności. Taką adaptacyjną pracę, zarówno w odniesieniu do planów filmowych jak i całego procesu produkcji prowadzi obecnie Klub Producentów Reklamowych, stowarzyszone w nim Domy Produkcyjne, a także większość organizacji producentów na świecie.

W najbliższym czasie ukaże się zatwierdzony przez KPR zestaw rekomendacji do pracy na planie, którego celem będzie ograniczanie ryzyka przy zachowaniu najwyższych standardów produkcyjnych. Dotyczyć on będzie wymiarów zdrowotnych, prawnych, ubezpieczeniowych, bezpieczeństwa pracy oraz wytycznych scenariuszowych. Zbiór ten będzie się zmieniał wraz z okolicznościami. 

Obecnie dostępne są alternatywne sposoby realizacji filmu, z organizacją lub z wyłączeniem organizacji planu zdjęciowego. Wiemy, że produkcja na halach zdjęciowych i w zamkniętych pomieszczeniach może być stosownie zabezpieczona, także niewielkie realizacje plenerowe są dzisiaj możliwe. Wciąż niemożliwe jest organizowanie dużych scen zbiorowych z dziesiątkami statystów a także scen skomplikowanych technicznie, których przygotowanie i zabezpieczenie wymaga bliskiego kontaktu wielu osób. 

Producenci KPR są przygotowani do konsultowania scenariuszy, koncepcji realizacyjnych oraz ryzyka produkcji filmowej w nowych okolicznościach. Niezmiennie rekomendujemy, by zamawiający polegali na ekspertyzie i wytycznych domów produkcyjnych na każdym etapie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem etapu koncepcyjnego i scenariuszowego, który wpływa na wszystkie kolejne etapy realizacji filmu ze szczególnym uwzględnieniem planu zdjęciowego. 

W imieniu Zarządu KPR
Julian Dworak
Dyrektor KPR