PRACA NA PLANIE FILMOWYM W TRZECIEJ FAZIE PANDEMII

Produkcja w trzeciej fazie pandemii (tzw. druga fala) – Stanowisko Klubu Producentów Reklamowych.

W okresie letnim i jesiennym producenci zrzeszeni w Klubie Producentów Reklamowych zrealizowali w sposób bezpieczny i w zgodzie z wytycznymi branżowymi dziesiątki produkcji reklamowych. W obliczu wprowadzonych w dniu 23 października nowych zarządzeń administracyjnych, gdy najważniejsze jest zdrowie ludzi, prace na planach filmowych są z najwyższą starannością kontynuowane.

Produkcje reklamowe toczą się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi praktycznie bez przerwy przez cały 2020 rok. Już w maju branża producentów reklamowych opracowała rekomendacje dot. pracy produkcyjnej w reżimie sanitarnym, co pozwoliło na utrzymanie ciągłości jej działania i zebranie bogatego doświadczenia organizacji produkcji w pandemicznej rzeczywistości.

Dzisiaj plany zdjęciowe realizowane przez producentów KPR są elastyczne, przemyślane i uwzględniają ryzyka związane z pracą w pandemii. Producenci KPR wiedzą, jak zrealizować plan zdjęciowy i całą produkcję reklamową, tak, aby odpowiadała na potrzeby klienta, zapewniała właściwy efekt kreatywny i była jak najbezpieczniejsza dla ludzi, którzy przy niej pracują.

Wyzwaniem dla producentów nie jest teraz przeprowadzenie produkcji w sposób maksymalnie bezpieczny. Jest nim utrzymanie ciągłości działania branży poprzez zapewnienie udziału w projektach zdrowych twórców i realizatorów oraz bliska współpraca ze zlecającymi w kwestii możliwości i ograniczeń dotyczących planowania pracy.

Niezmiennie rekomendujemy utrzymywanie stałej komunikacji z producentami i poleganie na ich ekspertyzie nie tylko w zakresie bezpiecznej pracy na planie, ale przede wszystkim w obszarze możliwości, jakie daje nowoczesne i elastyczne podejście do całego procesu produkcyjnego.

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia zmian w wytycznych do pracy na planie. Zbiór tych rekomendacji jest stale aktualizowany i dostosowywany do sytuacji. Najnowsza aktualizacja pochodzi z dnia 27.10.2020.