PUBLIKUJEMY RAPORT Z BADANIA PRODUCENTÓW 2020

Tegoroczne Badanie Producentów przeprowadzone zostało w pierwszej połowie roku i obejmowało działalność producentów od stycznia do grudnia minionego roku. Przedstawiamy Państwu raport szczegółowo omawiający jego wyniki. Zawiera on dane liczbowe, porównania z wynikami z lat ubiegłych i omówienie trendów dostrzegalnych w polskiej produkcji reklamowej.

Tegoroczne badanie pierwszy raz uwzględniło model współpracy producentów z reżyserami. Od pewnego czasu daje się zaobserwować tendencję, w której coraz więcej produkcji realizowanych jest w modelu, w którym reżyser w danym projekcie jest związany tylko z jednym producentem a ich oferta jest nierozłączna – tak jak ma to miejsce na zachodnich rynkach. Wyniki badania wskazują, że takich produkcji w przebadanym okresie była już 1/3, a wśród producentów KPR nawet prawie połowa. Może to świadczyć o rosnącej świadomości korzyści z takiego modelu u zlecających, ale za wcześnie na ocenę trendu – na ten trzeba będzie poczekać do kolejnego badania.

Wyraźnie widzimy, jak zachowuje się trend dotyczący współpracy z producentami bezpośrednio przez reklamodawców, bez pośrednictwa agencji. Klienci, tak samo jak w roku ubiegłym, podpisali umowy produkcyjne bezpośrednio z producentami w 4 produkcjach na 10. Oznacza to, że trend ten stabilizuje się. Bardzo podobne są proporcje ilości ofert przetargowych przygotowywanych na rzecz reklamodawców i na rzecz agencji, co znaczy z kolei, że obie kategorie zlecających osiągnęły podobną efektywność w swoich przetargach. Jest to kolejny wskaźnik stabilizowania się trendu dotyczącego bezpośredniej współpracy producentów i reklamodawców.

W porównaniu z poprzednim okresem zarówno obroty, jak i ilość produkcji studiów stowarzyszonych w KPR wzrosła, na próbie wszystkich przebadanych studiów wzrosty były proporcjonalnie mniejsze. To znaczy, że polskie usługi produkcyjne są coraz wyższej jakości i są coraz droższe. Na tym trendzie korzystają studia duże, kojarzone jako jakościowe. Ma to swoje konsekwencje: więcej produkcji contentowych, tańszych, trafia do mniejszych domów produkcyjnych. Oba te zjawiska mogą pokazywać pola do zagospodarowania zarówno przez mniejszych, jak i większych rynkowych graczy.

Badanie Producentów 2020 objęło wszystkie studia członkowskie KPR oraz dwanaście podmiotów niestowarzyszonych. Zebrane dane dotyczą okresu między styczniem a grudniem minionego roku, a więc sprzed pandemii Koronawirusa. Badanie przyszłoroczne zostanie zrealizowane w pierwszym kwartale przyszłego roku, celem prędkiej analizy charakteru i skali zmian wywołanych pandemią.

Raport jest do pobrania tutaj.