Rośniemy! Dwa nowe studia dołączają do Klubu

Klub Producentów reklamowych powiększył się o studia Graffiti i Lucky Luciano i od dzisiaj liczy dziewięciu członków. Nowe studia dołączają do KPR w ważnym momencie dla branży, który daje możliwość wspierania jakościowych zmian. Przed nami wspólna praca na rzecz upowszechnienia modelu wyłącznej współpracy z reżyserami.

 

Rozszerzenie klubu o kolejne znaczące studia następuje w ważnym momencie dla branży. Tradycyjne sposoby prowadzenia biznesu stają się coraz mniej skuteczne, ważne stają się umiejętności adaptacyjne, co dla naszych członków oznacza adaptowanie sposobów działania producentów do nowych wyzwań, które pandemia tylko nasiliła. Wzmacnianie modelu wyłącznej współpracy producentów i reżyserów wpisuje się w ten trend, bo służy jakościowej i efektywnej produkcji i niesie korzyści dla wszystkich interesariuszy procesów produkcyjnych. Większy skład klubu potwierdza, że zrozumienie dla tak postawionego celu jest coraz powszechniejsze.

 

“Model współpracy 1 reżyser 1 studio został uznany za rekomendowany w ramach Białej Księgi Komunikacji Marketingowej. To oznacza, że jest on najwłaściwszy z punktu widzenia jakości i efektywności procesów produkcyjnych. To niezwykle potrzebne teraz, gdy pandemia wymusza poszukiwanie nowych efektywnych i zwinnych sposobów pracy. Na szczęście coraz więcej agencji i reklamodawców to rozumie – poszerzenie klubu teraz jest na to najlepszym dowodem”  – mówi Julian Dworak, Dyrektor KPR.

 

„Od dawna widzimy potrzebę współdziałania środowiska producentów ze wszystkimi uczestnikami rynku – byliśmy jednymi z pomysłodawców powstania Klubu, mieliśmy wpływ na koncepcję, jednak postanowiliśmy poobserwować jak inicjatywa się rozwinie. Dzisiaj nikt chyba nie ma wątpliwości, że klub wnosi do rynku realną wartość. W Lucky Luciano podzielamy cel, polegający na upowszechnianiu modelu współpracy jeden reżyser jedno studio. Uważamy, że jest on korzystny dla naszych klientów. Przed nami wciąż sporo pracy, dlatego zdecydowaliśmy się na wzmocnienie Klubu naszą stałą obecnością i wkładem.” – powiedział Michał Sitek – Partner / Executive Producer, Lucky Luciano.

 

„Dołączamy do KPR, bo podzielamy jego cele i wierzymy w pracę zespołową. Dzisiaj, w czasach niepewności i ciągłych zmian rynkowych jest ona koniecznością, nie tylko na poziomie firm, ale także środowiska. Liczymy, że przyniesie ona owoce w postaci stabilniejszego rynku, uczciwej konkurencji, co przełoży się na wyższą jakość, nie tylko naszych usług, ale także na rozwój sektora. Praca z reżyserami w modelu wyłączności bardzo temu służy.” – powiedział Franciszek Rogala – Graffiti.

 

Obecnie w skład klubu wchodzi dziewięć domów produkcyjnych: Dynamo, Film Produkcja, Graffiti, Lucky Luciano, Opus Film, OTO, Papaya, Tank i Watchout. Klub działa w strukturach Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR.