Stanowisko KPR w sprawie epidemii Koronawirusa w Polsce

Sytuacja epidemiczna wywołana wystąpieniem i szybkim wzrostem w Polsce zachorowań na COVID-19 oraz związane z nią decyzje organów państwowych mają bezpośredni wpływ na rynek komunikacji marketingowej, rynek audiowizualny i działalność producentów filmów reklamowych.

Wprowadzony w dniu 13.03.20 przez Ministerstwo Zdrowia stan zagrożenia epidemicznego nie zakazuje prowadzenia prac produkcyjnych i pracy na planie filmowym, wprowadza natomiast daleko idące ograniczenia, które te prace utrudniają lub uniemożliwiają. Poczucie odpowiedzialności producentów, rozwaga i rozumienie sensu wprowadzonych ograniczeń jako nakierowanych na maksymalne ograniczenie kontaktów między ludźmi celem szybkiego zażegnania zagrożenia mogą zatem stawać w sprzeczności z obowiązkiem należytego wykonywania umów. Modyfikowanie sposobów postępowania i dalsze prowadzenie prac produkcyjnych ze szczególnym uwzględnieniem organizacji planów zdjęciowych niesie wiele ryzyk, których nikt nie jest w stanie ani ubezpieczyć, ani oszacować. Ryzyk biznesowych, ale przede wszystkim ryzyk związanych ze zdrowiem i życiem ludzi. Podejmowane przez producentów wysiłki organizacyjne w obliczu zmieniających się z dnia na dzień decyzji władz państwowych często okazują się nieadekwatne. Wspomniane rozporządzenie otwiera drogę do szybkiego wprowadzenia dalszych ograniczeń, mogących z dnia na dzień uniemożliwić wszystkie prace produkcyjne.

W związku z brakiem jednoznacznych regulacji dotyczących pracy na planie i szerzej, realizacji w obecnych warunkach produkcji filmowych nie możemy rekomendować jednoznacznego sposobu działania. Uważamy jednak, że życie i zdrowie ludzi jest najważniejsze i powinno być stawiane zawsze na pierwszym miejscu. Nie jest nam także obojętna troska o rynek i tworzące go firmy, których działalność stanowi źródło utrzymania wielu twórców, realizatorów i pracowników. Rekomendujemy ogromną ostrożność w podejmowaniu decyzji, przesuwanie wszystkich możliwych prac na bezpieczniejszy okres i uświadamianie zamawiających produkcje odnośnie zagrożeń z jakimi wiąże się realizacja filmu w obecnych warunkach.

Powyższe okoliczności już dziś skutkują wyraźnym zmniejszeniem ilości pracy, w najbliższych tygodniach sytuacja będzie się jeszcze pogłębiać. Okoliczności te stawiają producentów w bardzo trudnej sytuacji ekonomicznej, która będzie wymagała szerokiej branżowej współpracy mającej na celu zabezpieczenie interesów całego sektora. Zwracamy się do zamawiających produkcję klientów o elastyczność i otwartość w szukaniu rozwiązań zarówno operacyjnych jak i pozwalających utrzymać płynność finansową zarówno producentów jak i innych firm z branży komunikacji marketingowej i audiowizualnej. Od tego będzie zależało to, jak szybko wysokiej jakości usługi produkcyjne będą dostępne po tym, jak sytuacja wróci do normy.

W imieniu wszystkich studiów KPR
Julian Dworak
Dyrektor KPR