STANOWISKO KPR W SPRAWIE PRODUKCJI W CZASIE PANDEMII

W obliczu pandemii organizowanie tradycyjnych planów filmowych niesie dzisiaj zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. Praca na tradycyjnym planie filmowym, który jest miejscem bliskiego kontaktu wielu osób, nie powinna w takich warunkach mieć miejsca.

Najważniejsze ryzyka to:

  • zagrożenie dla zdrowia i życia członków ekip filmowych, ich rodzin i bliskich;
  • zagrożenie przerwaniem prac wskutek nałożenia na członków ekip kwarantanny administracyjnej;
  • zagrożenie przerwaniem prac wskutek wprowadzania dalszych ograniczeń na mocy przepisów o stanie epidemii;
  • zagrożenie wynikającymi z powyższego stratami finansowymi dla zamawiających i domów produkcyjnych, które nie podlegają ubezpieczeniom produkcyjnym.

 

Powyższe okoliczności nie oznaczają, że nie jest możliwe prowadzenie prac produkcyjnych. Firmy produkcyjne działają i szukają dla swoich klientów rozwiązań oraz innych i nowych sposobów bezpiecznej realizacji. Producenci rozumieją konieczność utrzymania łańcucha dostaw, widzą swoją odpowiedzialność za ochronę biznesu swojego i swoich klientów, ochronę miejsc pracy oraz trwałość rynku, na którym działają.

Czas pandemii w końcu przeminie. Z pewnością przyniesie wiele zmian na rynku, także w obszarze rozwoju tradycyjnych form komunikacji reklamowej i produkcji. W tej chwili rynek koncentruje się na przewidywaniu i minimalizacji skutków pandemii, w tym na ochronie zdrowia i biznesu, dzięki którym możliwe będzie zabezpieczenie kolejnych produkcji dla klientów i utrzymanie miejsc pracy. Producenci w tym zakresie są gotowi do bliskiej współpracy ze swoimi klientami i podwykonawcami.

W okresie pandemii rekomendujemy, by zamawiający ściśle polegali na ekspertyzie i wytycznych domów produkcyjnych, oraz koncentrowali się na skutecznym zastąpieniu tradycyjnej komunikacji kreatywnymi i nowoczesnymi rozwiązaniami, które współczesna produkcja filmowa umożliwia.