STUDIA KPR

Klub tworzą domy produkcyjne – organizacje, których podstawowym obszarem działalności jest produkcja filmów reklamowych i szeroko rozumianego contentu video. W celu wyłonienia podmiotów dostarczających produkcję bezpieczną i odpowiedniej jakości w sensie finansowym i prawnym, Klub przyjął określone kryteria członkowskie. Wszyscy nasi członkowie spełniają kryteria wskazane w Kodeksie KPR. Zgodnie z ostatnim przeprowadzonym przez nas Badaniem Producentów, w 2019 roku studia biorące udział w badaniu zrealizowały łącznie 1541 dni zdjęciowych i wygenerowały łącznie 358 mln zł obrotu.

Dynamo Sp. z o.o.

+48 22 635 56 62

produkcja@dynamofilm.pl

www.dynamofilm.pl

Graffiti Films Sp. z o.o.

+48 22 858 74 88

hello@graffiti.film

www.graffiti.film

Lemon Sp. z o.o.

+48 22 822 49 88

office@lemonfilm.pl

www.lemonfilm.pl

Lucky Luciano Sp. z o.o.

+48 22 299 07 70

info@luckyluciano.pl

www.luckyluciano.pl

Studio Filmowe OTO Sp. z o.o.

+48 22 542 86 86

studio@otofilm.pl

www.otofilm.pl

Papaya Films Sp. z o.o.

+48 22 875 30 80

office@papaya-films.com

www.papaya-films.com