STUDIA TANK I OTO ŁĄCZĄ SIŁY I BUDUJĄ WSPÓLNĄ STRUKTURĘ

Z początkiem października dwa studia członkowskie: dom produkcyjny TANK i Studio Filmowe OTO FILM połączyły siły. W nowym, wspólnym przedsięwzięciu Jacek Kulczycki obejmuje rolę CEO i Prezesa Zarządu, zaś Magdalena Olak, obejmując udziały w OTO FILM, rozpoczyna pełnić funkcję Wiceprezeski Zarządu oraz dyrektor zarządzającej OTO FILM. Oba studia pozostają członkami Klubu Producentów Reklamowych.

Magdalena Olak, zarządzająca TANKiem oraz Jacek Kulczycki, Prezes OTO FILM, są członkami założycielami Klubu Producentów Reklamowych SAR. Wspólnie zasiadali w Zarządzie Klubu, aktywnie uczestniczą w jego pracach na rzecz podwyższania standardów produkcji reklam oraz wzmacniania kreatywnej roli producentów reklamowych. Obydwoje uczestniczyli w konkursie ADwo/MAN 2019 – w kategorii Studiów i Domów Produkcyjnych, w którym Magdalena Olak uzyskała nominację a laureatem został Jacek Kulczycki.

Nowy Zarząd OTO FILM planuje modyfikację modelu biznesowego nowej firmy, przebudowę struktury organizacyjnej, zmianę siedziby oraz rebranding. Procesy te zostaną wdrożone do połowy 2021 r.