WYTYCZNE DLA BEZPIECZNEJ PRACY NA PLANIE

Przedstawiamy zbiór rekomendacji wspierający organizowanie bezpiecznej produkcji w warunkach COVID-19.
Wytyczne są regularnie aktualizowane. Ostatnia aktualizacja pochodzi z 8 grudnia 2020.
Opracowane zasady stanowią szeroki zasób, z którego producenci mogą czerpać określając zasady bezpieczeństwa dostosowane do skali planowanych działań. Rekomendujemy formułowanie w oparciu o opracowane rekomendacje prostych i czytelnych regulaminów pracy – im prostsza forma, tym łatwiej o jej realne stosowanie.
Prosimy o udostępnianie linku do wytycznych, a nie pliku źródłowego – w ten sposób odbiorcy zawsze będą mieli dostęp do aktualnej wersji.
Przypominamy, że oprócz wszystkich będących w mocy rozporządzeń administracyjnych dotyczących pracy w czasie pandemii obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.