WYTYCZNE DLA BEZPIECZNEJ PRACY NA PLANIE

Zapraszamy do korzystania z wytycznych dot. bezpiecznej produkcji w warunkach COVID-19. Wytyczne zostały przez nas zweryfikowane 17 marca 2021 i mimo, że nie było konieczności wprowadzenia merytorycznych zmian, zyskują nową datę aktualizacji.

Dokument został opracowany przez Klub Producentów Reklamowych przy wsparciu ekspertów z dziedziny medycyny i prawa. Zebrane w nim wytyczne stanowią zasób, z którego producenci korzystają określając szczegółowe zasady bezpieczeństwa dostosowane do skali realizowanych przez nich produkcji.

Rekomendujemy opieranie się na wytycznych i formułowanie prostych i czytelnych regulaminów pracy – im prostsza forma, tym łatwiej o ich stosowanie.

Opracowane wytyczne udostępniamy wszystkim zainteresowanym bez ograniczeń w formie linku. Prosimy o nie kopiowanie i nie przekazywanie pliku źródłowego – w ten sposób odbiorcy zawsze będą mieli dostęp do aktualnej wersji.

Przypominamy, że oprócz wszystkich będących w mocy rozporządzeń administracyjnych dotyczących pracy w czasie pandemii obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.