WYTYCZNE DLA BEZPIECZNEJ PRACY NA PLANIE

Przedstawiamy zbiór rekomendacji wspierający organizowanie bezpiecznej produkcji w warunkach COVID-19.

Opracowany przez KPR zbiór dostarcza szerokiej wiedzy o możliwych do zastosowania środkach bezpieczeństwa i ułatwia organizację bezpiecznego planu filmowego i procesu produkcji. Publikacja adresowana jest do producentów, członków ekip filmowych oraz zlecających produkcję.

Opracowane zasady stanowią szeroki zasób, z którego producenci mogą czerpać określając zasady bezpieczeństwa dostosowane do skali planowanych działań. Rekomendujemy formułowanie w oparciu o opracowane rekomendacje prostych i czytelnych regulaminów pracy – im prostsza forma, tym łatwiej o jej realne stosowanie.

Wytyczne dla bezpiecznej pracy na planie są regularnie aktualizowane, co nie zwalnia producentów z konieczności śledzenia zmian w rozporządzeniach administracyjnych.

Prosimy o udostępnianie linku do wytycznych, a nie pliku źródłowego – w ten sposób odbiorcy będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wersji.

Przypominamy, że oprócz wszystkich będących w mocy rozporządzeń administracyjnych dotyczących pracy w czasie pandemii obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

 

Pobierz dokument: PRODUKCJA FILMOWA W CZASIE COVID-19 Zasady bezpiecznej pracy na planie