WYTYCZNE DLA BEZPIECZNEJ PRACY NA PLANIE

Przedstawiamy zbiór zasad pracy umożliwiający zorganizowanie bezpiecznej produkcji w warunkach COVID-19.

Opracowany przez KPR zbiór zasad dostarcza szerokiej wiedzy o możliwych do zastosowania środkach bezpieczeństwa i ułatwia organizację bezpiecznego planu filmowego. Publikacja adresowana jest do producentów, członków ekip filmowych oraz zlecających produkcję.

Opracowane zasady stanowią szeroki zasób, z którego producenci mogą czerpać określając zasady bezpieczeństwa dostosowane do skali planowanych działań. Rekomendujemy formułowanie w oparciu o opracowane zasady prostych i czytelnych regulaminów pracy – im prostsza forma, tym łatwiej o jej realne stosowanie.

Rzeczywistość w czasie epidemii COVID-19 zmienia się niezwykle dynamicznie. Zbiór ten będzie w miarę możliwości aktualizowany, co nie zwalnia organizujących plany filmowe z konieczności śledzenia nowych wytycznych administracyjnych oraz pojawiających się nowych sposobów zabezpieczeń i włączania ich do swoich sposobów postępowania. Rekomendujemy udostępnianie linku a nie pliku źródłowego – w ten sposób odbiorcy będą mieli dostęp do najbardziej aktualnej wersji wytycznych.

Przypominamy, że oprócz wszystkich będących w mocy wytycznych administracyjnych dotyczących pracy w czasie epidemii COVID-19 obowiązującym aktem prawnym jest Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji filmowej.

Pobierz dokument: PRODUKCJA FILMOWA W CZASIE COVID-19 Zasady bezpiecznej pracy na planie

Download: FILM PRODUCTION IN THE TIME OF COVID-19 – Film Set Safety Guidelines